LEKCE LEDEN

CENÍK

                                              HOT YOGA

10 LEKCÍ ZAČÁTEČNÍCI ................................       450,- Kč

1   LEKCE 60´              .....................................       200,- Kč

1   LEKCE 90´              .....................................       250,- Kč

5   LEKCÍ  60´              .....................................       600,- Kč

5   LEKCÍ  90´              .....................................       800,- Kč

10 LEKCÍ  60´              .....................................    1.100,- Kč

10 LEKCÍ  90´              .....................................    1.400,- Kč

20 LEKCÍ  60´              .....................................    1.900,- Kč

20 LEKCÍ  90´              .....................................    2.500,- Kč

1   měsíc neomezené vstupy                                 1.200,- Kč

3   měsíce neomezené vstupy                               3.300,- Kč

                           

                                   

                           

Studentské slevy     30%

(slevy se nesčítají )                                    

PLATNOST PERMANENTEK

Měsíční permanentka                          30 po sobě jdoucích dnů od prvního vstupu

1   lekce                                                    1x 30 dnů od doby zakoupení

5   lekcí                                                     60 dnů od prvního vstupu     

10 lekcí                                                     90 dnů od prvního vstupu   

20 lekcí                                                    120dnů od prvního vstupu